یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1387
درختان چهارباغ، قربانیان دیگر مار آهنین اصفهان

درختان چهارباغ، قربانیان دیگر مار آهنین اصفهان  

 

 

 

با ایجاد کارگاهی در ابتدای خیابان چهارباغ بالا اصفهان شمارش معکوس برای قطع صد ها اصله درخت آغاز شد.

این کارگاه که به منظور احداث یکی از ایستگاه های متروی اصفهان و در نزدیکی دبیرخانه شورای اسلامی شهر اصفهان ایجاد شده است در چند روز آینده سرنوشتی را برای درختان این خیابان تاریخی رقم خواهد زد که پیش از این نیز برای بیش از ۲۰۰ اصله درخت دیگر در طول این مسیر و در خیابان های چهارباغ پایین و حوالی چهارراه تختی و نیز بخشی در خیابان چهارباغ بالا و مقابل بیمارستان شریعتی این شهر به ارمغان آورده بود. 

گذر قطار شهری از بافت تاریخی اصفهان علاوه بر ایجاد لطمات و صدمات جبران ناپذیر به ابنیه و سازه های تاریخی به ویژه مدرسه تاریخی چهارباغ و سی و سه پل اصفهان، خسارات بسیاری را به میراث طبیعی این شهر موزه کهن وارد کرده است که برجسته ترین آنها قطع درختان تاریخی در محور خیابان چهارباغ است . 

بر پایه نظر کارشناسان محیط زیست، متروی اصفهان در کنار مسایل و مشکلات گوناگون، فاقد طرح ارزیابی زیست محیطی نیز هست .

هزینه های اجرایی پروژه قطار شهری اصفهان که بنا به گفته مسئولین درگیر در این پروژه جنجالی نزدیک به 1000 میلیارد تومان خواهد بود، بدلیل عبور از محور تاریخی اصفهان و ایجاد خسارتهای فراوان به میراث تاریخی و طبیعی اصفهان طی سال های گذشته با اعتراضات فراوان کارشناسان، صاحب نظران، دانشگاهیان و سازمان های غیردولتی حامی میراث فرهنگی و محیط زیست روبرو بوده است. مجریان این پروژه، علیرغم دستور قضایی و دو مصوبه شورای عالی ترافیک کشور در سال های ۸۱ و ۸۵ ، تغییری در مسیر آن ایجاد نداده و هم چنان بر تخریب های بیشتر خود ادامه می دهند . با این تفاسیر این پرسش مطرح است که چرا بخشی از این هزینه های گزاف صرف تغییر و اصلاح مسیر نشده است و اصرار بر عبور از بافت تاریخی اصفهان و بازی با حیثیت نخستین شهر توریستی ایران برای چیست و منافع چه کسانی را در پی خود دارد ؟ 

 

عکس ها از زیستا: