چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387
تراژدی نابودی نگین فیروزه فام ایران زمین همچنان ادامه دارد

تراژدی نابودی نگین فیروزه فام ایران زمین همچنان ادامه دارد/ظل السلطان ها به جان اصفهان افتاده اند ! 

 

 

کدام اراده و چه منفعتی در پس پرده پروژه مار آهنین اصفهان پنهان است که حیثیت تاریخی و فرهنگی یک ملت را فدای آن کرده و می کنند، خدا می داند.  

سرانجام در پس سانسور خبری و سکوت مسئولان غیر مسئول و عدم پاسخ گویی مدیران شهری اصفهان، تونل متروی این شهر به زاینده رود رسید و در کنار سی وسه پل پیر، جا خوش کرد. این رویدادها در شرایطی رخ می دهد که اظهارات ضد و نقیض مسئولان شهری و کشوری هم چنان به قوت خود باقی است. معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشوردر گفتگو با ایسنا در حالی از تخلف آشکار مدیران پروژه قطار شهری اصفهان و سر پیچی آنان از موصوبات قانونی شورای عالی ترافیک(مصوب 1381 و 1385) سخن به میان می آورد که تونل مترو با پشت سر گذاردن کهن ترین خیابان تاریخی جهان (چهارباغ عباسی) بستر خفتن مار آهنین اصفهان را در کنار پل پیر و فرسوده اللهوردی خان پهن کرده تا خواب آسوده چند صد ساله آن را مشوش سازد.

عکس های زیر دستگاه گمانه زنی شرکت زمین فناوران (یکی از پیمانکاران متروی اصفهان) را در روی سی و سه پل نشان می دهد. لازم به یادآوری است که دو سال پیش، دیواره بخش دیگری از پروژه قطار شهری اصفهان که توسط این شرکت در حال حفاری و آماده سازی بود ،به سبب رعایت نکردن اصول ایمنی فرو ریخت و سبب کشته شدن یکی از کارگران این شرکت شد. 

 عکس ها از زیستا: 

 

 

 

 

دل نوشته: خدا روزی را نیاورد که فرزندان ما، سی وسه پل و کلکسیون بی مانند کاشی کاری مدرسه چهارباغ را تنها در عکس ها جستجو کنند و همانند قلعه طبرک، کاخ نمکدان، کاخ هفت دست، کاخ آیینه خانه و … تنها نامی از آنها باقی بماند تا نام مدیران امروز شهر اصفهان در تاریخ این سرزمین و در کنار نام مسعود ظل السطان(حاکم اصفهان در عصر قاجار) جاودانه شود!!!