چهارشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1386

با درود بی پایان

یادداشت ها را می توانید در تارنگار http://kohandiar.blogtak.com مشاهده نمایید.

کامیاب و پیروز باشید...شادزی